دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3214
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

در این پست کد گذاشتم که فرمتان را به حالت کلاسیک در می آورد. ( بدون تم ) 

Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Boolean) As Long

Private Sub Form_Load()
SetWindowRgn Me.hWnd, 1, True
End Sub


دسته ها : کنترل
جمعه بیست و یکم 1 1388
X